Tel: 692 360 822 Adres: ul. Mickiewicza 41, 22-100 Chełm

Godziny otwarcia: pon. - pt. 7:00 – 21:30, sob. 10:00-18:00, niedz. 10:00-14:00

Plan zajęć

Grafik ważny od 01.06.2018 roku;
Wszystkie zajęcia trwają 55min lub 1h25min, (zajęcia dla dzieci trwają 45min);

CENNIK:

WEJŚCIE JEDNORAZOWE
(wejście jednorazowe do klubu SIŁOWNIA - ZAJĘCIA)
15 zł
SIŁOWNIA
(SIŁOWNIA bez ograniczeń)
79 zł
OPEN
(wszystko w klubie bez ograniczeń)
99 zł
* zniżka PORANNA (karnet ważny do godz. 14:00) -10zł na każdym karnecie
* zniżka RODZINNA (przy jednoczesnym zakupie karnetów przez członków rodziny) -10zł na każdym karnecie
* zniżka MUNDUROWA (za okazaniem ważnego dokumentu) -10zł na każdym karnecie
* zniżka UCZNIOWSKA (za okazaniem ważnej legitymacji) -10zł na każdym karnecie
* zniżka EMERYCKA (za okazaniem ważnej legitymacji emeryta) -10zł na każdym karnecie

*wszystkie karnety są karnetami miesięcznymi;
*zniżki nie łączą się ze sobą i z aktualnymi promocjami;

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia dla dzieci (1x | 2x | 3x w tygodniu) 50zł | 70zł | 90zł

*wszystkie karnety są karnetami miesięcznymi;
*zajęcia dodatkowe nie podlegają zniżkom;

REGULAMIN FABRYKI SPORTU:

 • Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;
 • Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego Przestrzegania przepisów BHP i P-Poż na terenie Klubu;
 • Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo;
 • Na terenie Klubu zabrania się używania słów wulgarnych oraz hałaśliwego zachowywania się;
 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym zawarte są dane niezbędne w razie potrzeby kontaktu recepcji z Klientem;
 • Osoby nieletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach;
 • Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt dyrekcji klubu wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie;
 • Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym oraz dostarczyć informację dot. przeciwskazań do Recepcji;
 • W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych lub ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami;
 • Na salę wchodzimy tylko w obuwiu na zmianę: sportowym lub tanecznym;
 • Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika oraz przed każdym ćwiczeniem rozścielenie go na tapicerkę siedziska sprzętu;
 • Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach;
 • Na zajęcia nie spóźniamy się (trener ma prawo nie wpuścić osoby spóźnionej na zajęcia);
 • Rezygnacja w trakcie zajęć nie skutkuje zwrotem opłaty;
 • Karnet OPEN upoważnia do korzystania ze wszystkich zajęć zorganizowanych siłowni bez ograniczeń;
 • Karnet SIŁOWNIA upoważnia do korzystania z siłowni bez ograniczeń czasowych;
 • Karnety poranne obowiązują codziennie do godz. 14:00;
 • Karnet jest wydawany w dniu zakupu, jest ważny miesiąc. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym.
 • Karnet wystawiony na dany okres (od-do) musi być wykorzystany w  określonych ramach czasowych. Raz na rok jest możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie;
 • Klienci są zobowiązani do okazywania swojego karnetu przed każdymi zajęciami i pozostawienia go na Recepcji, lub wykupić wejście jednorazowe;
 • Klub ma prawo nie wpuścić danego Klienta na zajęcia, jeżeli nie pokaże aktualnego, ważnego karnetu;
 • Karnet ma charakter imienny i nie może być udostępniony innym osobom;
 • Przy zakupie karnetu, jak i każdorazowym wykupieniu jednorazowego wejścia, wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem;
 • Za zgubienie kluczyka od szafki szatniowej pobieramy opłatę 20 zł;
 • Zbędną odzież wierzchnią oraz torbę należy pozostawić w szatni;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni;
 • Korzystający z pomieszczeń Klubu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości;
 • Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z usług Klubu;
 • Wykupienie karnetu lub wejścia jednorazowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
© FABRYKA SPORTU – TANIEC, FITNESS, FIGHT CLUB
w górę [^]